Rekrutacja 2023/2024

22 lutego, 2023 17:02 Informacje | News | Ogólne | Wydarzenia

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

 UWAGA!!! – zmiany 2023 r. !

Od dnia 22 lutego 2023 r. następują zmiany

(zgodnie z Uchwałą Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 r.)***

w zakresie:
– kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
– przyznania liczby punktów każdemu z kryterium, – dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

więcej tutaj: Rekrutacja po zmianach 202

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gdowie na rok szkolny 2023/2024

do pobrania: pobierz wniosek

– WNIOSKI SKŁADAĆ MOŻNA OD 1 MARCA 2023r!!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gm. Gdów, na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) – tzw. kryteria ustawowe,

oraz

  • kryteria określone w Uchwale XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 roku oraz zmiany zgodnie z Uchwałą Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 r.-tzw. kryteria samorządowe.
Uchwała XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017
Uchwała nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarzadzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Skip to content