Archiwum

DRODZY RODZICE !!!

Wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie decyzje i ustalenia.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki.

Wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola. Prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem  przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola.

Przypominamy, że wszystkie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe!

W dalszym ciągu obowiązuje nas reżim sanitarny !!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content