Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

na rok szkolny 2023/2024

– UWAGA –

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych, którzy są zainteresowani kolejnym etapem

rekrutacji, proszeni są o złożenie 

Potwierdzenia woli  zapisu dziecka do P.S. w Gdowie

w  postaci pisemnego oświadczenia w terminie

od 11.04.2023 do 21.04.2023r.

Druk do pobrania w placówce lub tutaj:

Potwierdzenie woli zapisu dzieca do P.S. w Gdowie

Zakwalifikowanie dziecka do placówki 

NIE JEST równoznaczne z jego przyjęciem!!! 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

na rok szkolny 2023/2024

 

 UWAGA – zmiany !!!

 

Od dnia 22 lutego 2023 r. następują zmiany

(zgodnie z Uchwałą Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 r.)***

w zakresie:
– kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
– przyznania liczby punktów każdemu z kryterium, – dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

więcej tutaj: Rekrutacja po zmianach 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gdowie na rok szkolny 2023/2024

do pobrania: pobierz wniosek

– WNIOSKI SKŁADAĆ MOŻNA OD 1 MARCA 2023r!!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gm. Gdów, na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) – tzw. kryteria ustawowe,

oraz

  • kryteria określone w Uchwale XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 roku oraz zmiany zgodnie z Uchwałą Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 r.-tzw. kryteria samorządowe.
Uchwała XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017
Uchwała nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarzadzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Gdów z dnia 27 stycznia 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 – Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

na rok szkolny 2023/2024 – będzie dostępny od 1 marca 2023r.

 

  Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

na rok szkolny 2022/2023

Uwaga Rodzice!

31 marca 2022r zostaną wywieszone listy dzieci

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekruracji

do Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Listy zamieszczone zostaną na drzwiach wejściowych głównego budynku przedszkola.

Zakwalifikowanie dziecka do placówki nie jest równoznaczne 

z jego przyjęciem!!! 

Rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych, którzy są zainteresowani kolejnym etapem

rekrutacji, proszeni są o złożenie Potwierdzenia woli  zapisu dziecka do P.S.

w Gdowiew  postaci pisemnego oświadczenia w terminie

od 06.04.2022 do 20.04.2022r.

Druk do pobrania w placówce lub tutaj:

Potwierdzenie woli zapisu dzieca do P.S. w Gdowie


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rekrutacja 2022/2023

WNIOSKI O PRZYJĘCIE  DO PRZEDSZKOLA,

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD 1 DO 18 MARCA 2022.

 

O przyjęciu do przedszkola

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA DO POBRANIA TUTAJ:

 

Z uchwałami w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym można zapoznać się na stronie urzędu:

https://www.gdow.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol,art-2656

 

 **************************************************************************************************************************************************************

*  R  E  K R  U  T  A  C  J  A  *  2021/2022
Uwaga Rodzice!

1 kwietnia 2021r zostaną wywieszone listy dzieci

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekruracji

do Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Listy zamieszczone zostaną na drzwiach wejściowych głównego budynku przedszkola.

Zakwalifikowanie dziecka do placówki nie jest równoznaczne z jego przyjęciem!!! 

Rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych, którzy są zainteresowani kolejnym etapem rekrutacji,

proszeni są o złożenie „Potwierdzenia woli  zapisu dziecka do P.S. w Gdowie

w  postaci pisemnego oświadczenia w terminie

 do 16 kwietnia 2021r.

 

Druk do pobrania w placówce lub tutaj:

DRUK DO POBRANIAPotwierdzenie woli zapisu dziecka do P.S. w Gdowie

 

Przewodniczący  Komisji Rekrutacyjnej

  1. M. Góral


Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Gdowie

rozpoczyna się 1 marca 2021 !!!


  • Rekrutacja obejmuje, tylko i wyłącznie, dzieci z roczników 2015 – 2018!
  • WNIOSKI O PRZYJĘCIE  DO PRZEDSZKOLA, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD 1 DO 19 MARCA 2021.
  • WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA DO POBRANIA TUTAJ OD 26.02.2021.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gdowie na rok szkolny 2021/2022

Informacja RODO w związku z rekrutacją do PS w Gdowie

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Gdów

  • O przyjęciu do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 1 kwietnia 2021.

  • Rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od  6 do 16 kwietnia 2021.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów określa Zarządzenie Wójta Gminy Gdów: Zarządzenie Nr 19/2021

Z uchwałami w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym można zapoznać się na stronie urzędu:

Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;

Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;

Terminy – Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.
REKRUTACJA 2020/2021

20.04.2020r.
Zał. nr 2 Sprawozdania Komisji kwiecień
 Z poważaniem
Marzena Góral- Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
REKRUTACJA 2020/2021
Komisja rekrutacyjna informuje, iż rodzice dziecka, które zostało  zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do dnia 15.04.2020r. do złożenia Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka  do Przedsz
kola Samorządowego w Gdowie na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o e-mailowe potwierdzenie woli (druk w załączniku).
Oświadczenie to jest podstawą decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na naszej stronie w dniu 20.04.2020r. w zakładce Rekrutacja.
 Z poważaniem
Marzena Góral- Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Zał. nr 1 Potwierdzenie woli 2020
Zał. nr 3 Protokół komisji rekrutacyjnej z 26.03.2020r.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
UWAGA!
REKRUTACJA – zmiana w naborze wniosków o przyjęcie do Przedszkola.
W dniach 12-13 marca wnioski o przyjęcie do Przedszkola będą przyjmowane w siedzibie do godziny 17.00. W kolejnych dniach tj. w trakcie trwania kwarantanny, będzie można złożyć wniosek listownie poprzez pocztę tradycyjną oraz e-mailowo, wysyłając skan dokumentu. Każdy nadesłany e-mail otrzyma potwierdzenie odbioru.

Zarządzenie Wójta Zarządzenie nr 18 2020 z dnia 27 stycznia 2020 r w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych

Uchwała RG Gdów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka – 2020/2021 Przedszkole Gdów

Skip to content