Dzień Osób z Afazją

3 października, 2023 20:14 Informacje | News | Ogólne | Wydarzenia

Dzień Osób z Afazją Rozwojową

1 października to Dzień Osób z Afazją Rozwojową.

Akcja ma na celu przybliżenie dzieciom, rodzicom i nauczycielom tematyki związanej z afazją.

Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i co najmniej normy intelektualnej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci posiadające zaburzenia mowy i języka. Aby wyrazić naszą solidarność z osobami z afazją rozwojową przygotowaliśmy gazetkę tematyczną uświadamiającą, jakie trudności i emocje towarzyszą dzieciom, które mają problemy ze zrozumieniem i nadawaniem mowy.

Skip to content