Rok szkolny 2021/2022 – sprawy organizacyjne

16 sierpnia, 2021 17:26 News | Ogólne | Wydarzenia

Uwaga!!!

Kilka informacji organizacyjnych

na rok szkolny 2021/2022!

 

 

  1. Listy dzieci nowo przyjętych, z podziałem na grupy,  zamieszczone są przy wejściu głównym do budynku przedszkola.

  2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych odbędą się 30 sierpnia 2021 o godzinie 10:00.

  3. Zebrania organizacyjne rodziców wszystkich grup przedszkolnych odbędą się wg harmonogramu podanego poniżej.

zebrania-organizacyjne-rodzicow

 

4. Wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.

Prosimy o przestrzeganie procedur i stosowanie się do poleceń pracowników placówki.

Procedury-bezpieczenstwa-na-terenie-Przedszkola-Samorządowego-w-Gdowie.

5. Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u,

Wytyczne-GIS-przedszkola-i-zlobki-V-aktualizacja (1)

Wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola. 

Przypominamy, że wszystkie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe!

W dalszym ciągu obowiązuje nas reżim sanitarny !!!

6. Grupy w naszym przedszkolu podzielone zostały na strefy (link: Strefy ).

7. Godziny pracy poszczególnych grup oraz poranne i popołudniowe łączenia grup w obrębie danej strefy (link: Godziny pracy poszczególnych grup, łączenia grup).

8. Harmonogram godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola z podziałem na strefy  i harmonogram posiłków (link: Godziny posiłków, godziny wejść do przedszkola ).

Skip to content