Projekt „Drzewo” – grupa „Żabki”

18 lipca, 2017 23:35 News

Znalezione obrazy dla zapytania drzewo      

Projekt "Drzewo"

W czerwcu grupa "Żabki" realizowała projekt "Dzewo". Niniejszy projekt zrodził się pod wpływem zainteresowań dzieci przyrodą. Był okazją do obserwacji licznych gatunków drzew, ale także stawiania pytań, formułowania hipotez i wniosków, porównywania, samodzielnego doświadczania. Rozbudził zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne , przy jednoczesnym wykorzystaniu bogactwa i różnorodności środowiska przyrodniczego naszej okolicy.


Projekt "Drzewo" zakładał angażowanie artystycznej i przyrodniczo – ekologicznej aktywności dzieci. W ramach projektu dzieci zdobyły wiedzę na temat drzew; ich budowy, gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich ochrony,  Drzewa stały się dla dzieci a także ich rodziców inspiracją do działań artystycznych, których wynikiem były ciekawe i piękne prace plastyczne wykonane różnymi technikami. 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji podsumowującej nasz projekt.

Projekt – Drzewo

 

Ewelina Filipiak

Skip to content