Realizujemy projekt pt. ,,Idę do przedszkola- rozszerzenie działalności oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola”.

15 marca, 2018 14:32 Projekt Unijny

Przedszkole Samorządowe w Gdowie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020.

Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne pt. ,,Idę do przedszkola- rozszerzenie działalności oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola”.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 169 250, 00 zł w tym wkład własny Gminy Gdów w kwocie 176 000 zł stanowiący 15 % wartości projektu

Od 01.09.2017 r . jesteśmy w trakcie realizacji trzech głównych zadań projektowych. 

W ramach projektu w listopadzie 2017 r. otworzono dwa nowe oddziały przedszkolne w tym jeden integracyjny . Oddziały te zostały kompletnie wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki  oraz sprzęt interaktywny (TIK). Doposażono także  pozostałe sale przedszkolne oraz Aulę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  Zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne m.in. do sali logopedycznej oraz sali zabaw ruchowych.

Projekt zakłada  także pokrycie kosztów zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu oraz organizacji szkoleń dla  nauczycieli.

 Od stycznia 2018 roku w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe w których udział bierze 146 dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Są to:

  1. Zajęcia rozwijające

– j. angielski

– gry i zabawy matematyczno- logiczne

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się poprzez wykorzystanie narzędzi TIK

– zajęcia rozwijające kompetencję matematyczno- przyrodnicze poprzez metodyki aktywizujące

 

  1. b)  Zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia terapeutyczno- wyrównawcze

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć .

Skip to content