Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

17 listopada, 2017 23:52 Projekt Unijny

Nasze Przedszkole od 01.09.2017r. przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 działanie 10.1.2. pt.” Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola”.

Ogólna wartość Projektu wynosi 1 169 250,00 zł w tym wkład własny Gminy Gdów w kwocie 176 000 zł stanowiący 15 % wartości projektu.

Okres realizacji Projektu 01.09.2017 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Gdów, w tym dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie dodatkowych miejsc oraz podniesienie kompetencji edukacyjnych dzieci.

Cel zostanie osiągnięty przez:

– powstanie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych, w tym integracyjnego

– zatrudnienie dodatkowych osób – nauczycieli specjalistów i pracowników obsługi

– zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia

– zrealizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci: rozwijających i wspomagających ich rozwój

– zrealizowanie szkoleń dla nauczycieli

Od 01.11.2017r. rozpoczęły działalność dwa dodatkowe oddziały na 45 dzieci w tym jeden integracyjny. Zatrudniono nauczycieli i personel obsługowy. Dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – Integracja sensoryczna oraz Informatyki- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Prowadzone są czynności związane z zakupami pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia nowych oddziałów.

Trwa rekrutacja dzieci do zajęć dodatkowych, których realizację rozpoczniemy w styczniu 2018r.

Skip to content