„Piękna Nasza Polska Cała”.

18 września, 2018 08:31 News | Ogólne

                „Piękna Nasza Polska Cała” to tytuł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego, do którego z początkiem września przystąpiło nasze Przedszkole. Inspiracją jego powstania jest
100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

            Główne cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Tematyka projektu wpasowuje się w kierunek pracy przedszkola na rok szkolny 2018/2019 jakim jest „Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”.

            W naszych działaniach projektowych planujemy poznawać tradycje i zwyczaje ludowe, zgłębiać wiedzę o historii Polski, utrwalać znajomość symboli narodowych. Przede wszystkim jednak mamy zamiar czuć radość i dumę z bycia Polakiem!

 

Skip to content