Ogłoszenie Rady Rodziców.

24 września, 2018 11:00 Ogłoszenia Rady Rodziców

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w dniu 20.09.2018 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 zebranie Rady Rodziców, na którym wybrano jej nowy skład. Zostanie on wywieszony na tablicach ogłoszeń głównego budynku Przedszkola oraz w budynku gimnazjum.

Po każdym zebraniu Rady Rodziców na stronie internetowej Przedszkola w zakładce Kącik Rodzica/Rada Rodziców będzie umieszczać aktualne informacje oraz ustalenia.

W miarę możliwości prosimy o zapoznanie się z nimi oraz wzorem lat ubiegłych czynne włączenie się w inicjatywy przedszkola .

Na niniejszym zebraniu ustalono:

W dniach 24-25 Października odbędzie się JESIENNY KIERMASZ, w którym nabyć będzie można przygotowane przez nasze dzieci oraz ich rodziców różnego rodzaju dary jesieni w postaci przetworów, dżemów, wek etc. (szczegółowe informacje zostaną umieszczone na plakacie).

Chętnych rodziców prosimy o pozostawianie produktów w specjalnie przygotowanych kartonach znajdujących się w każdej grupie w terminie do dnia 22.10.2018r.

Skip to content