RODO

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Informacja RODO – dla rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych

Informacja RODO – dla pozostałych osób, których dane przetwarza placówka

Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny

Oświadczenie o wizerunku dziecka w Przedszkolu

 

 

RODO na naszym Facebooku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Łukasz Kądziołka 

telefon kontaktowy: 695 467 247

Skip to content