Zmiana w organizacji pracy przedszkola

26 marca, 2021 14:47 Informacje | News | Ogólne | Wydarzenia

Drodzy Rodzice

W związku z ogłoszeniem Projektu Rozporządzenia MEiN z 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję Państwa, że od poniedziałku 29.03.2021r. do piątku 09.04.2021r. przedszkole pracuje stacjonarnie tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GiS.

W przedszkolu zostaną utworzone 2 odziały w budynku głównym. Pozostałe dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszelkich informacji udzielają wychowawcy grup.

Z poważaniem

Urszula Janicka

Skip to content