Wznowienie działalności Przedszkola.

20 maja, 2020 11:13 News | Ogólne

Drodzy Rodzice

Od 25.maja 2020r. wznawiamy działalność Przedszkola. Jednak przedszkole funkcjonujące od 25 maja, to nie to samo przedszkole, które znamy sprzed epidemii. Jego praca będzie w zdecydowany sposób ograniczona i zostaną zmienione zasady w nim panujące. Obostrzenia sanitarne nakładają na nas obowiązek zastosowania szeregu zmian.

Przedszkole czynne będzie w godzinach od 7.00 do 17.00. Zmniejszona zostanie ilość grup przedszkolnych. Od poniedziałku 25.05. planowane jest otwarcie 4 grup.  W jednej grupie będzie mogło przebywać maksymalnie 10-12 dzieci (4m² na dziecko), oraz nauczyciel z personelem pomocniczym. Dzieci będą przebywały w budynku głównym przedszkola, w grupach mieszanych pod opieką nauczycieli, którzy będą pracowali rotacyjnie w rytmie tygodniowym.

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu będą prowadzone zadania opiekuńczo –wychowawcze. Nie będą prowadzone typowe zajęcia dydaktyczne.

Z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się na bieżąco zdezynfekować (zgodnie z zaleceniami GIS).

Do placówki nie będzie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów  z domu. Dzieci 3 letnie nie będę leżakowały. Dzieci będą odbierane od rodziców w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonej godzinie. Rodzice nie będą mogli, tak jak dotychczas, wchodzić na teren przedszkola.

 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną szczegółowo opisane w procedurach dla rodziców, do których będą musieli się bezwzględnie dostosować.

Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem. Liczymy na Państwa wyrozumiałość. W przypadku konieczności zapisania dziecka do przedszkola proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny  z dyrektorem w celu uzgodnienia przyjęcia dziecka.

Z poważaniem  Dyrektor Urszula Janicka.

Procedury bezpieczenstwa na terenie Przedszkola Samorządowego w Gdowie

Godziny przyprowadzania dzieci

Dodatkowe Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli (2)

Oswiadczenia Rodziców COVID19 zestaw

Skip to content