REKRUTACJA 2018/2019

7 marca, 2018 14:29 News | Ogólne

8 marca br. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.

Wzory niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w poniższych załącznikach a także  w biurze Przedszkola Samorządowego w Gdowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w placówce oraz pod nr telefonu (12) 251 41 71 .

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście do 28 marca br .

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej  i na tablicach ogłoszeniowych  Przedszkola.

WAŻNE– Przedszkole Samorządowe w Gdowie prowadzi również nabór dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ( dostosowanie programu nauczania i programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; zajęcia specjalistyczne ) .

 

Przedszkole – Wniosek. Załącznik nr 1

Zarządzenie – terminy rekrutacji Załącznik nr 2 

http://Potwierdzenie Woli

Skip to content