PERON Punkt Konsulatcji Psychologicznych

7 czerwca, 2023 20:35 News | Ogólne | Warto Wiedzieć | Wydarzenia

PERON

POMOC – EMPATIA – ROZWÓJ – OPIEKA – NAUKA

Punkt Konsulatcji Psychologicznych

Punkt będzie działał 2 x w tygodniu w poniedziałki i środy w godz. 16.30 – 19.30.

Punkt będzie zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia na 3 piętrze

(dojazd bezpośrednio windą z podwórza) – Gdów, ul. Młyńska 402.

Wsparcie jest kierowane bezpośrednio do mieszkańców gminy. Porady i konsultacje będą udzielane bezpłatnie dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Do punktu można zwrócić się o wsparcie psychologiczne z różnorakich przyczyn (m.in. Pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych, Poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów, Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka lub przyczyn trudności w relacjach rówieśniczych, Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, Poradnictwo rodzinne, Pomoc w nauce konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, Pomoc w samopoznaniu, znalezieniu przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń w różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej).

 

Skip to content