Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje częściowo ograniczone!

11 marca, 2020 16:48 News | Ogólne
Szanowni Państwo,
jak informuje nas Anna Ostrowska Rzecznik prasowy MEN –
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W tym miejscu będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszystkie najważniejsze informacje!
WAŻNE- w wyznaczonym okresie kontakt z naszym Przedszkolem możliwy jest jedynie poprzez skrzynkę e-mailową oraz aplikację Messenger. 

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Gdów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19: 

https://bip.malopolska.pl/uggdow,a,1740605,zarzadzenie-nr-382020-wojta-gminy-gdow-z-dnia-11-marca-2020-roku-w-sprawie-przeciwdzialania-rozprzes.html
REKRUTACJA – zmiana w naborze wniosków o przyjęcie do Przedszkola.
W dniach 12-13 marca wnioski o przyjęcie do Przedszkola będą przyjmowane w siedzibie do godziny 17.00. W kolejnych dniach tj. w trakcie trwania kwarantanny, będzie można złożyć wniosek listownie poprzez pocztę tradycyjną oraz e-mailowo, wysyłając skan dokumentu. Każdy nadesłany e-mail otrzyma potwierdzenie odbioru.
Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem Koronawirusem
Skip to content