„Figury geometryczne znamy i z nimi działamy”

6 grudnia, 2023 15:29 Informacje | News | Ogólne | Wydarzenia

„Figury geometryczne znamy i z nimi działamy”

Przez cały miesiąc listopad dzieci 4-letnie z grupy „Pszczółki” swoje działania skupiły na temacie „Figury geometryczne znamy i z nimi działamy”. Temat wybrany do pracy metodą projektu jest zbieżny z ukierunkowaniem Rocznego Planu Pracy Przedszkola i z priorytetami MEN na rok 2023/2024 czyli z położeniem szczególnego nacisku na edukację matematyczną.

Głównym celem projektu było pogłębienie dziecięcej wiedzy na temat figur geometrycznych takich jak: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt. Podczas swoich działań dzieci: – szukały odpowiedzi na wcześniej sformułowane pytania w „Mapie myśli”; – poznały wygląd (boki, kąty, wierzchołki…), nazwy figur; – wskazywały podobieństwa, różnice; budowały modele z różnego rodzaju klocków; – wykorzystywały figury w zabawach matematycznych ( segregowanie, przeliczanie, układanie rytmów, stosunki przestrzenne…); – poznały piosenki, wiersze, opowiadania; -wykonały dużo kreatywnych prac plastycznych; – wspólnie organizowały fotobudki do każdej z figur;- szukały poznanych figur w swoim najbliższym otoczeniu (sala), plac zabaw, spacery, wycieczki; – degustowały desery w kształcie figur; – wykorzystywały figury do układania torów przeszkód na zajęciach gimnastycznych; -wspólnie wykonały plakat „Przedmioty w kształcie figur wokół nas”; – prezentowały swoje umiejętności podczas „Egzaminu z Ekspertem” oraz podczas „Zajęć otwartych” z Rodzicami. Teraz naprawdę możemy nazwać się EKSPERTAMI OD FIGUR GEOMETRYCZNYCH 🤗

 

Skip to content