Uroczysty dzień.

21 września, 2018 14:08 News | Ogólne

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka świętowały również przedszkolaki z Gdowa. Czternaście grup zaprezentowało program muzyczny przed licznie zgromadzoną publicznością , wśród której znaleźli się m.in. rodzice oraz rodzeństwo naszych milusińskich, nauczyciele a także Dyrektor Przedszkola Pani Urszula Janicka . W tym wyjątkowym dniu dzieciakom towarzyszyło dużo emocji, dla wielu z nich był to pierwszy oficjalny  występ, tym bardziej wszystkim naszym podopiecznym jak i ich wychowawcom należą się gratulacje i podziękowania.  Życzenia Przedszkolakom złożył również Wójt Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas, który wspólnie ze Skarbnik Gminy Gdów Panią Katarzyną Lisowską oraz właścicielem firmy budowalnej Budolex Panem Stanisławem Oleksym podpisał właśnie dziś umowę na rozbudowę budynku Przedszkola. W związku z tą uroczystością wśród gość pojawili się również  Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Adam Giza, Kierownik budowy Pani Renata Migacz , Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Pani Beata Podkul, Radny Gminy Gdów i Sołtys Gdowa Pan Zbigniew Gumułka.  Rozpoczęcie prac planowane jest już na wrzesień 2018 roku.

 

Poniżej galeria zdjęć .

 

Pełna relacja fotograficzna na naszym profilu Facebook. 

Skip to content