Nasz dzień

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.00.

Przedszkole liczy 17 oddziałów.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Rozkład dnia

7:00-8:30 – „Dzień dobry” – czyli: schodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane; gry i układanki stolikowe; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna; utrwalenie materiału z poprzedniego dnia oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-10:00 – Śniadanie – dzieci spożywają śniadanie w trzech turach

Po śniadaniuZajęcia dydaktyczne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu – spacery i wycieczki o charakterze wychowawczo – dydaktyczno – rekreacyjnym, zabawy na placu zabaw. Utrwalenie wcześniej poznanego materiału. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 13:00 – Obiad – dzieci spożywają obiad w trzech turach

Po obiedzie – „Sjesta” – dzieci najmłodsze – leżakowanie, dzieci starsze – krótki odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, muzyce poważnej, słuchanie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe. Gry dydaktyczne, zabawy tematyczne oraz wg zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza   dziećmi. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu.

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00- 15:00 – Podwieczorek – dzieci spożywają podwieczorek w trzech turach

15:00-17:00 – „Pożegnanie z przedszkolem”, czyli: gry i zabawy w ogrodzie, gry i zabawy swobodne, w kącikach zainteresowań; praca z dzieckiem zdolnym oraz praca reedukacyjna – indywidualna lub w małych zespołach, podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem sali. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Skip to content