Realizujemy projekt pt. ,,Idę do przedszkola- rozszerzenie działalności oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola”.

15 marca, 2018 14:32 Projekt Unijny

Przedszkole Samorządowe w Gdowie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020.

Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne pt. ,,Idę do przedszkola- rozszerzenie działalności oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola”.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 169 250, 00 zł w tym wkład własny Gminy Gdów w kwocie 176 000 zł stanowiący 15 % wartości projektu

Od 01.09.2017 r . jesteśmy w trakcie realizacji trzech głównych zadań projektowych. 

W ramach projektu w listopadzie 2017 r. otworzono dwa nowe oddziały przedszkolne w tym jeden integracyjny . Oddziały te zostały kompletnie wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki  oraz sprzęt interaktywny (TIK). Doposażono także  pozostałe sale przedszkolne oraz Aulę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  Zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne m.in. do sali logopedycznej oraz sali zabaw ruchowych.

Projekt zakłada  także pokrycie kosztów zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu oraz organizacji szkoleń dla  nauczycieli.

 Od stycznia 2018 roku w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe w których udział bierze 146 dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Są to:

  1. Zajęcia rozwijające

– j. angielski

– gry i zabawy matematyczno- logiczne

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się poprzez wykorzystanie narzędzi TIK

– zajęcia rozwijające kompetencję matematyczno- przyrodnicze poprzez metodyki aktywizujące

 

  1. b)  Zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia terapeutyczno- wyrównawcze

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć .

Rekrutacja dzieci na zajęcia z Programu Unijnego

18 grudnia, 2017 08:49 Ogólne | Projekt Unijny

 Rekrutacja  na zajęcia rozwijające i wspomagające rozwój dzieci w wieku 5-6 lat. 
Wypełnione dokumenty składamy w Przedszkolu do 22.grudnia 2017 r.
Zajęcia będą realizowane od stycznia do czerwca 2018 r. Czytaj więcej

Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

17 listopada, 2017 23:52 Projekt Unijny

Nasze Przedszkole od 01.09.2017r. przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 działanie 10.1.2. pt.” Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola”.

Ogólna wartość Projektu wynosi 1 169 250,00 zł w tym wkład własny Gminy Gdów w kwocie 176 000 zł stanowiący 15 % wartości projektu.

Okres realizacji Projektu 01.09.2017 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Gdów, w tym dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie dodatkowych miejsc oraz podniesienie kompetencji edukacyjnych dzieci.

Cel zostanie osiągnięty przez:

– powstanie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych, w tym integracyjnego

– zatrudnienie dodatkowych osób – nauczycieli specjalistów i pracowników obsługi

– zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia

– zrealizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci: rozwijających i wspomagających ich rozwój

– zrealizowanie szkoleń dla nauczycieli

Od 01.11.2017r. rozpoczęły działalność dwa dodatkowe oddziały na 45 dzieci w tym jeden integracyjny. Zatrudniono nauczycieli i personel obsługowy. Dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – Integracja sensoryczna oraz Informatyki- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Prowadzone są czynności związane z zakupami pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia nowych oddziałów.

Trwa rekrutacja dzieci do zajęć dodatkowych, których realizację rozpoczniemy w styczniu 2018r.

Idę do przedszkola – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

17 listopada, 2017 23:46 Projekt Unijny

Skip to content