Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w naszym przedszkolu jest zadaniem priorytetowym, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe, ufne i chętne do zabawy.

 

Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiemy stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynna postawę wobec zdrowia.

Dlatego też, bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie naszego przedszkola i poza nim to podstawowe zadania dla nauczycieli, dyrektora i pozostałych pracowników przedszkola.

Dlatego też każdy wychowawca naszego przedszkola:

– ustala zasady zachowania się w sali, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania z zabawek,

– zapoznaje dzieci z regulaminem zachowania się na placu przedszkolnym,

– zapoznaje dzieci z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem na terenie przedszkola i poza nim.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego znajdują się treści dotyczące bezpieczeństwa, które są systematycznie realizowane w naszej placówce. Są nimi:

  1. Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu.
  2. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
  3. Groźne urządzenia i przedmioty.
  4. Zagrożenia ze strony zwierząt.
  5. Niebezpieczne rośliny.
  6. Zagrożenia ze strony dorosłych.
  7. Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia domowego dobytku.

Treści te są utrwalane w czasie zajęć wychowawczo – dydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod i form pracy z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dzieci środków dydaktycznych.

Jak pisał J. W. Goethe:

„ Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn

nie pozostaje u nich bez oddźwięku”.

Więc promujmy bezpieczeństwo wśród dzieci,

a na pewno będą wiedziały jak unikać niebezpieczeństw lub jak sobie z nimi radzić.

Skip to content